IN MEMORIAM Anđela Lanza

Nešto o osnivaču Fakta d.o.o.

Rođena je 08.09.1936.g. u Puli. Završila je Ekonomski fakultet u Rijeci i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Posebno se isticala se svojom stručnošću i znanjem na funkciji financijskog direktora u tvornici modne trikotaže Arena u Puli i u veletrgovačkom poduzeću Istra u Puli, a do umirovljenja je obavljala poslove rukovoditelja službe inspekcije u SDK Pula.  

Bila je veoma aktivna u nadzornim odborima u dvjema stručnim udrugama – Hrvatskoj udruzi računovodstvenih servisa i Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika, u kojima je svojim nebrojenim stručnim smjernicama i savjetima uvelike doprinijela njihovom radu.

Kao struka, posebno smo joj zahvalni na nesebičnoj i velikoj pomoći koju je pružala prilikom osnivanja Hrvatske udruge računovodstvenih servisa, kojoj je bila stalna podrška i potpora. Energično je zastupala i štitila računovodstvenu struku, isticala vrijednosti računovođe, te naglašavala njegovu nezaobilaznu i značajnu ulogu u poduzetništvu.

 

Njena vedrina i profesionalnost pratit će nas tijekom svih daljnjih godina rada.